fredag 8 april 2011

Avveckla kärnkraften nu!

Miljöpartiet lägger idag en motion i riksdagen om att två kärnkraftsreaktorer i Sverige ska tas ur drift redan den här mandatperioden. Maria Wetterstrand och Lise Nordin förklarar varför på DN Debatt. Jag hoppas verkligen att Miljöpartiet får igenom sin motion, även om det inte är speciellt sannolikt. Borgarna har ju fått för sig att kärnfraft är miljövänligt. Det är det inte. Uranbrytningen påverkar både miljön och människors hälsa.

Men det största miljöproblemet när det gäller kärnkraft är det radioaktiva avfallet som måste lagras i 100 000 år. Jag skriver det igen: 100 000 år. Fattar de hur länge det är? Hur ska vi idag kunna konstruera någonting som ska hålla i 100 000 år? Hur ska vi kunna skriva varningsskyltar som kommer att vara begripliga om 100 000 år?

Lägg sen till risken för kärnkraftshaverier. Det kommer alltid att ske kärnkraftsolyckor, antingen på grund av den mänskliga faktorn eller naturkatastrofer. Vi kan inte planera och skydda oss mot alla scenarion, helt enkelt eftersom vi inte kan förutse allt som skulle kunna hända. Och när kärnkraftsolyckor sker blir konsekvenserna fruktansvärda. Jag tycker inte att vi ska vänta tills vi har en katastrof i Sverige, jag tycker att vi ska skynda oss att utveckla så mycket riktig miljövänlig energi som möjligt (sol, vind och vatten ni vet) och avveckla kärnkraften så fort vi kan.

Här är användbara länkar för den som vill läsa på lite:
http://sv.wikipedia.org/wiki/K%C3%A4rnkraft
http://www.karnkraftsinformation.se/miljo-och-klimat/paverkan-vid-uranbrytning/
http://sv.wikipedia.org/wiki/Uranbrytning
http://sv.wikipedia.org/wiki/Radioaktivt_avfall
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=3345&artikel=3432712
http://www.naturskyddsforeningen.se/natur-och-miljo/klimat/energi/karnkraft/uranbrytning/
http://www.greenpeace.org/sweden/se/vad-vi-jobbar-for/karnkraft/

1 kommentar: